Oosterstreek 75a
8388 NC Oosterstreek
Tel 0561 43 13 50
Fax: 0561-431350
Mobiel: 06-53472879
Voor uw totale tuin- en terreininrichting

Specialisatie

Sinds een aantal jaren hebben wij ons gericht op het aanleggen en onderhouden van het groen rondom zorgcentra. Ook hier geldt weer de regel: Wat verwachten de bewoners van deze zorgcentra van de tuin en hoe spelen wij daarop in. Steeds meer komt de behoefte om meer kleur en geur in de tuin te brengen. Op een aantal zorglocaties hebben wij dit gerealiseerd d.m.v. het aanleggen van borders met geurende planten of planten die veel vlinders aantrekken. Hierdoor wordt de tuin steeds meer bezocht door de bewoners en draagt hierdoor bij aan het woongenot. Ook wordt de mogelijkheid gegeven om door zelfwerkzaamheid een gedeelte van de tuin te beheren; bijv. moestuintje, snijbloemen.